Trường Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

Năm 2021, Khoa Quốc tế xét tuyển 750 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng cho 7 ngành đào tạo chất lượng cao theo 04 nhóm phương thức xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 18 đến 20 điểm.