Trường Đại học Tân Tạo năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tân Tạo năm 2021

Năm 2021, Đại học Tân Tạo tuyển sinh trong cả nước và học sinh từ các nước khác dựa trên 03 hình thức xét tuyển: Căn cứ kết quả học bạ THPT và phỏng vấn để xét tuyển; Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT và phỏng vấn để xét tuyển; Căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học có đào tạo nhóm ngành sức khỏe và phỏng vấn để xét.