Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2020

Trường sĩ quan Lục quân 2 tuyển 526 chỉ tiêu cho năm 2020. Trong đó, Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) là 16 chỉ tiêu; Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 là 195 chỉ tiêu; Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 là 184 chỉ tiêu và Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 là 131 chỉ tiêu.