Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2019 là 541 chỉ tiêu. Trong đó Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 có 190 chỉ tiêu; thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) có 16 chỉ tiêu; Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5: 200 chỉ tiêu và 135 chỉ tiêu dành cho Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.