Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2019 là 541 chỉ tiêu. Trong đó Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 có 190 chỉ tiêu; thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) có 16 chỉ tiêu; Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5: 200 chỉ tiêu và 135 chỉ tiêu dành cho Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: