Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2021

Trường sĩ quan Lục quân 2 tuyển 534 chỉ tiêu cho năm 2021, Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 11 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.