Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2019

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2019 là 541 chỉ tiêu. Trong đó Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 có 190 chỉ tiêu; thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) có 16 chỉ tiêu; Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5: 200 chỉ tiêu và 135 chỉ tiêu dành cho Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.