Trường Đại Học Việt Đức năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Việt Đức năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh kết hợp thi tuyển và xét tuyển theo các phương thức: TestAS: trường tổ chức thi tuyển đầu vào bằng bài thi TestAS; Xét học bạ THPT; Xét tuyển thẳng; xét chứng chỉ THPT quốc tế; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.      

Thí sinh được phép tham gia nhiều phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân theo các mốc thời gian tuyển sinh và nhập học được quy định cho mỗi đợt tuyển sinh, kết quả trúng tuyển và học bổng cho từng phương thức được xác định độc lập với nhau. Thí sinh đã nhập học sẽ không được tiếp tục xét tuyển theo phương thức khác.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này