Trường Đại Học Việt Đức năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Việt Đức năm 2018

Tổng chỉ tiêu năm 2019 của trường Đại học Việt Đức là 400 sinh viên với 2 phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.