Trường Đại Học Cần Thơ năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2021

Tổng chỉ tiêu dự kiến Đại học Cần Thơ năm 2021 là 6.860 (trong đó 860 chỉ tiêu đào tạo sư phạm), gồm 81 chương trình đào tạo đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 8 chương trình chất lượng cao. Năm nay, điểm sàn của trường cao nhất là 19 điểm.