Trường Đại Học Cần Thơ năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2018

Trường Đại học Cần Thơ công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 là 9500 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: