Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2022

Năm 2022, Trường Sĩ quan Phòng hóa xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng 42 chỉ tiêu. Trường tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.