Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 70 chỉ tiêu. 45 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc, 25 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.