Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2021

Trường Sĩ quan phòng hóa tuyển 52 chỉ tiêu năm 2021, trong đó trường dành 2 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài. Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 05% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam - Bắc.