Trường Học viện cán bộ TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện cán bộ TPHCM năm 2021

Năm 2021, Học viện Cán Bộ TPHCM xét tuyển theo 3 phương thức với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 600 sinh viên.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao nhất là 19 điểm.