Trường Đại Học Đại Nam năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Đại Nam năm 2023

Trường Đại học Đại Nam tổ chức xét tuyển theo 4 phương thức năm 2023: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2023 tuyển sinh đào tạo 190 chỉ tiêu với 11 ngành đào tạo.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.