Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Tài Chính - Quản trị Kinh Doanh là 800 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.