Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh năm 2021

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh thông báo phương án tuyển sinh năm 2021 với tổng chỉ tiêu là 800 sinh viên. Điểm sàn các ngành năm nay của trường đều là 14 điểm. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này