Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Tài Chính - Quản trị Kinh Doanh là 800 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.