Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Ngoại giao năm 2023

Trường học viện ngoại giao tuyển 2.100 chỉ tiêu năm 2023 với 5 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức xét tuyển sớm chiếm 70% chỉ tiêu.Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.