Trường Học Viện Ngoại Giao năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Ngoại giao năm 2020

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020 của Học viện Ngoại giao là 500. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của Học viện Ngoại giao là 20 điểm.


ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định tuyển sinh bổ sung đợt 2 2020

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định tuyển sinh bổ sung đợt 2 2020

Thông tin tuyển sinh bổ sung đợt 2 đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021 của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định được cập nhật bên dưới, các em tham khảo