Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2022

Học viện khoa học quân sự năm 2022 tuyển sinh với tổng 110 chỉ tiêu. Trong đó, trường tuyển 56 thí sinh Ngành Trinh sát kỹ thuật; 23 thí sinh Ngành Ngôn ngữ Anh; 10 thí sinh Ngành Ngôn ngữ Nga; 10 thí sinh Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và 11 thí sinh Ngành Quan hệ quốc tế.