Trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Khoa học quân sự hệ quân sự năm 2019 là 145 chỉ tiêu. Trong đó có 42 chỉ tiêu dành cho ngành Trinh sát kĩ thuật.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này