Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 565 chỉ tiêu, trong đó trường dành 509 chỉ tiêu xét tuyển thí sinh nam.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này