Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2018

ĐH Cảnh Sát Nhân dân tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với chỉ tiêu là 290.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này