Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Cảnh Sát nhân dân năm 2020

Học viện Cảnh sát Nhân dân có 1165 chỉ tiêu tuyển thí sinh nam đối với nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: