Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2020 với 3 phương thức xét tuyển, trong đó với hình thức xét tuyển dựa trên học bạ THPT 70 - 75% tổng chỉ tiêu.