Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2021 tổng chỉ tiêu là 2218 sinh viên với 3 phương thức xét tuyển. 

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này