Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội năm 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là 450 sinh viên được phân bổ như sau:

- Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Kiểm sát là: 350

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật – Chuyên ngành Luật Thương mại là: 100 chỉ tiêu.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.