Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội năm 2022

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là 410 sinh viên được phân bổ như sau:

- Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) là 350 chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật (Chuyên ngành Luật Thương mại) là 60 chỉ tiêu.