Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội có 300 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Tổng điểm thi của Tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển tại kỳ thi thi THPT quốc gia năm 2019 đạt: 14,5 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.