Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Hậu Cần năm 2021

Trường Học viện Hậu Cần thông báo tuyển sinh năm 2021 với tổng 355 chỉ tiêu. Trong đó, tuyển 231 Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc và 124 Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.