Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Hậu Cần năm 2022

Học viện Hậu Cần thông báo tuyển sinh năm 2022 ngành Hậu cần quân sự với tổng 255 chỉ tiêu, trong đó phía Bắc là 166, phía Nam 89 chỉ tiêu, xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trường tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.