Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Hậu Cần năm 2019

Năm 2019, Học viện Hậu Cần tuyển sinh 477 chỉ tiêu, trong đó đối với nam có 471 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu đối với nữ. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: