Trường Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Hậu Cần năm 2019

Năm 2019, Học viện Hậu Cần tuyển sinh 477 chỉ tiêu, trong đó đối với nam có 471 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu đối với nữ. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.