Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh 2500 chỉ tiêu theo nhiều phương thức năm 2021. Theo đó, nguyên tắc xét tuyển chung như sau: các phương thức được xét độc lập, xét theo điểm từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu, xét theo từng đợt đến đủ chỉ tiêu cho các phương thức, trong cùng đợt xét tuyển - ưu tiên xét trúng tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này