Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2021

Năm 2021, trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh theo 3 phương thức với 9 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là từ 14 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này