Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2020

Năm 2020, trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh theo 2 phương thức với 9 ngành đào tạo với 2 phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc xét tổ hợp môn sử dụng học bạ lớp 10-11-12.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này