Trường Đại học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội năm 2023

Năm 2023, Khoa Luật - ĐHQGHN tuyển 945 chỉ tiêu, sử dụng các phương thức tuyển sinh sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8); Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Khoa Luật - ĐHQGHN; Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2023; Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; xét tuyển kết hợp,...


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.