Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đưa ra 2 phương án tuyển sinh và xét tuyển gần 400 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo Đại học Chuẩn Nhật Bản. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là 15 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này