Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tuyển sinh 1440 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại cở sở Hà Nội, Phân hiệu TP.HCM và TP. Quảng Nam dao động trong khoảng từ 14.5 đến 23 điểm (theo thang điểm 30).