Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện nông nghiệp Việt Nam năm 2019

Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 tuyển 5996 chỉ tiêu. Trong đó theo xét KQ thi THPT QG là 2.991 chỉ tiêu, theo phương thức khác là 3005 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.