Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2021

Danh sách trúng tuyển trường Học viện nông nghiệp Việt Nam năm 2021

Năm 2021, trường Học viện Nông Nghiệp Viêt Nam tuyển sinh với 4.671 chỉ tiêu bao gồm 25 nhóm ngành đào tạo và 03 phương thức xét tuyển. Điểm sàn của trường năm nay thấp nhất là 15 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này