Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2021

Danh sách trúng tuyển trường Học viện nông nghiệp Việt Nam năm 2020

Năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển theo 25 nhóm ngành/ngành bao gồm 52 ngành với 82 chuyên ngành đào tạo. Học viện còn xét tuyển các chương trình đào tạo bằng kép (cấp 2 bằng đại học chính quy) với nhiều ưu đãi cho sinh viên. Trong đó, có 250 chỉ tiêu thuộc Nhóm chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh) và 5.585 chỉ tiêu thuộc Nhóm chương trình tiêu chuẩn gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế.