Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2019

Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2019 có 75 chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, 68 chỉ tiêu dành cho nam và 7 chỉ tiêu dành cho nữ.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này