Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2021

Trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy phía Nam năm 2021 có 25/50 chỉ tiêu tuyển mới. Chỉ tiêu theo phương thức 1: nam 5 chỉ tiêu, Chỉ tiêu theo phương thức 3: nam 18 - nữ 2 chỉ tiêu.