Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2021

Trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy phía Nam năm 2021 có 25/50 chỉ tiêu tuyển mới. Chỉ tiêu theo phương thức 1: nam 5 chỉ tiêu, Chỉ tiêu theo phương thức 3: nam 18 - nữ 2 chỉ tiêu.


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).