Trường Đại Học Mở Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Mở Hà Nội năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 18 ngành, 3600 chỉ tiêu với các hình thức: xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) và xét kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Nhà trường cũng dành tối đa 5% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.