Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2021

Năm 2021 trường Học viện Hàng Không tuyển 960 sinh viên, trong đó xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 360 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành dao động từ 18 - 21 điểm.