Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2019 là 650. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh có chỉ tiêu cao nhất là 440 chỉ tiêu 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.