Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2021

Năm 2021 Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng dự kiến tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu trình độ đại học; bao gồm 26 chuyên ngành đào tạo.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này