Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam năm 2021

Danh sách trúng tuyển trường Đại học Hàng Hải năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xác định chỉ tiêu tuyển sinh là 3.200 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy. Tổng số chuyên ngành toàn trường là 46 chương trình đào bậc đại học, 11 chương trình đào tạo bậc cao đẳng, cùng nhiều chương trình khác.


Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: