Trường Đại Học Tây Bắc năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Tây Bắc tuyển sinh 24 ngành đại học với tổng 1.350 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành năm 2023 của trường Đại học Tây Bắc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 19 điểm.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.