Trường Đại Học Tây Bắc năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Tây Bắc có 1065 chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 phương thức: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.