Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Năm 2020, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh các ngành như: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung,... Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh (CTĐT CLC) có chỉ tiêu dự kiến nhiều nhất. Trường ĐH Ngoại ngữ dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm tất cả các ngành.