Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

Năm 2021, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh các ngành như: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung,... với tổng chỉ tiêu là 1820 sinh viên.