Trường Đại Học Tiền Giang năm 2022

Danh sách trúng tuyển Đại học Tiền Giang năm 2021

Trường Đại học Tiền Giang tuyển 1.505 chỉ tiêu năm 2021 với 4 phương thức xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao nhất là 19 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này