Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2019

Năm 2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM là 200 chỉ tiêu. Trong đó có 55 chỉ tiêu đào tạo 5 năm, 145 chỉ tiêu còn lại đào tạo 4 năm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: