Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2019

Năm 2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM là 200 chỉ tiêu. Trong đó có 55 chỉ tiêu đào tạo 5 năm, 145 chỉ tiêu còn lại đào tạo 4 năm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.