Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm TPHCM dành tối đa 10% xét tuyển theo kết quả học bạ THPT. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Sư phạm TPHCM năm 2022 theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 23 điểm.