Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tuyển sinh theo các phương thức: kết hợp xét tuyển và thi tuyển; xét tuyển, trong đó, trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.