Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019

Đại học Sư phạm TP HCM năm 2019 đào tạo 34 ngành với phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển: áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Mầm non và phương thức xét tuyển: áp dụng cho các ngành còn lại.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2019 của Trường thấp nhất là 17 điểm, cao nhất là 21 điểm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.