Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tuyển sinh theo 2 phương thức: kết hợp xét tuyển và thi tuyển; xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2021 dao động từ 19 đến 23 điểm.