Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019

Đại học Sư phạm TP HCM năm 2019 đào tạo 34 ngành với phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển: áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Mầm non và phương thức xét tuyển: áp dụng cho các ngành còn lại.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2019 của Trường thấp nhất là 17 điểm, cao nhất là 21 điểm.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.