Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Sư phạm - ĐH Huế năm 2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế công bố chỉ tiêu xét tuyển năm 2020 cho các hệ: sư phạm, cử nhân. Trong đó, hệ sư phạm có tổng chỉ tiêu là 2350.