Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020

Trường Đại học Xây dựng miền Trung tuyển 695 chỉ tiêu năm 2020 hệ chính quy và 80 chỉ tiêu hệ liên thông với 6 phương thức tuyển sinh.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này