Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2019

Trường Đại học Xây Dựng miền Trung thông báo tuyển sinh 650 chỉ tiêu theo 3 phương thức sau: thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; tổ chức thi tuyển  (tuyển sinh liên thông chính quy cho các đối tượng chưa đủ điều kiện xét tuyển)

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.