Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2021

Trường Đại học Xây dựng miền Trung tuyển 800 chỉ tiêu năm 2021 hệ chính quy và 50 chỉ tiêu hệ liên thông chính quy. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2021 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung từ 15 điểm trở lên.


Điểm chuẩn học bạ và ĐGNL Đại học Quốc tế Miền Đông 2022 đợt 1

Điểm chuẩn học bạ và ĐGNL Đại học Quốc tế Miền Đông 2022 đợt 1

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022 và sử dụng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT cụ thể như sau: