Trường Đại Học Hải Phòng năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH Hải Phòng năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hải Phòng có 4725 chỉ tiêu tuyển sinh theo 4 phương thức. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2021 thấp nhất là 14 điểm.