Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội  năm 2019

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2019 có 6900 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Kế toán là 770; Công nghệ thông tin là 130; Công nghệ kỹ thuật ô tô là 450; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 280.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.