Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội  năm 2019

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2019 có 6900 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Kế toán là 770; Công nghệ thông tin là 130; Công nghệ kỹ thuật ô tô là 450; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 280.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này