Trường Đại Học Phú Xuân năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phú Xuyên năm 2021

Trường đại học Phú Xuân thông báo tuyển sinh năm 2021 với 10 ngành đào tạo cụ thể như sau: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị khách sạn, Kế toán, Ngôn ngữ Anh,...

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này