Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2023

Năm 2023, trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh tuyển sinh trong toàn quốc với tổng 600 chỉ tiêu cho các ngành: Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Quản lý TDTT và Y sinh học TDTT.


Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Nên thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy

Do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi khác nhau nên cấu trúc đề thi, cách thức tổ chức, thời gian thi, địa điểm tổ chức cũng khác nhau. Thí sinh nên chọn tham gia kỳ thi nào, xem chi tiết dưới đây.