Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2022

Phương thức tuyển sinh năm 2022 vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh như sau: Phương thức 1: Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu và Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu.