Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tuyển 500 thí sinh cho các ngành Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao; Quản lý TDTT; Y sinh học TDTT. Trường xét tuyển theo 2 phương thức, trong đó có Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này