Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2019 

Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2019 có 500 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó ngành Giáo dục thể chất có 250 chỉ tiêu, Huấn luyện thể thao 200 chỉ tiêu, Quản lí TDTT và Y Sinh Học TDTT đều có 25 chỉ tiêu.

Nhà trường có hai phương thức tuyển sinh: Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu và Xét kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi năng khiếu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.