Trường Đại Học An Giang năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học An Giang năm 2022

Năm 2022, trường Đại học An Giang áp dụng 06 phương thức xét tuyển, cụ thể: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; UTXT theo quy định của ĐHQGHCM; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022; Xét kết quat thi ĐGNL năm 2022; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và Xét tuyển thẳng dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.