Trường Đại Học An Giang năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học An Giang năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học An Giang dự kiến tuyển sinh tổng cộng 2.880 chỉ tiêu ở 5 nhóm ngành với 38 ngành đào tạo trình độ đại học và 1 ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này