Trường Đại Học An Giang năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học An Giang năm 2018

Đại học An Giang năm 2019 dự kiến có  2720 chỉ tiêu, trong đó trình độ Đại học có 2600 chỉ tiêu; Cao đẳng có 120 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.