Trường Học Viện Ngân Hàng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Ngân Hàng năm 2022

Năm 2022, Học viện Ngân hàng tuyển sinh theo các phương thức như sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL iBT); Xét tuyển dựa trên học bạ THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022.