Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Huế năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Y Dược - ĐH Huế năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Y dược - Đại học Huế có 1470 chỉ tiêu tuyển sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó ngành Y Khoa có chỉ tiêu nhiều nhất là 420 chỉ tiêu.