Trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2021

Năm 2021, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển khoảng 6.500 chỉ tiêu vào các ngành theo 4 phương thức xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường thấp nhất là 20 điểm.