Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng năm 2021

Năm 2021, Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo 4 phương thức. Điểm sàn năm 2021 của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 15 điểm cho tất cả các ngành.