Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng năm 2022

Năm 2022, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển 1.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức tuyển sinh như năm 2021. Trong phương thức tuyển sinh riêng năm 2022, Trường bổ sung thêm các nhóm xét tuyển gồm Thí sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật; Cuộc thi Văn hóa, Thể thao cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên.