Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu vào trường Đai học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Bắc) là 75 chỉ tiêu, trong đó 68 chỉ tiêu là dành cho nam, 7 chỉ tiêu cho nữ.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.