Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu vào trường Đai học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Bắc) là 75 chỉ tiêu, trong đó 68 chỉ tiêu là dành cho nam, 7 chỉ tiêu cho nữ.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này