Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy năm 2019

Năm 2019, chỉ tiêu vào trường Đai học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Bắc) là 75 chỉ tiêu, trong đó 68 chỉ tiêu là dành cho nam, 7 chỉ tiêu cho nữ.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: