Trường Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan đặc công năm 2019

Trường Sĩ quan đặc công dự kiến lấy 90 chỉ tiêu cho tuyển sinh năm 2019. Cụ thể, có 58 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu phía Bắc, 25 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.