Trường Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan đặc công năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Sĩ quan Đặc công năm 2021 là 60 thí sinh. Trong đó có 39 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc, 21 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.


Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Đại học Kinh tế-Luật - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng và ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) TPHCM đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức (Phương thức 1b; Phương thức 2; Phương thức 4 và Phương thức 5).