Trường Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ quan đặc công năm 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công của trường Sĩ quan Đặc công năm 2022 là 60 thí sinh. Trong đó có 39 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc, 21 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía nam.