Trường Đại Học Trà Vinh năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Trà Vinh năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Trà Vinh xét tuyển Đại học Chính quy theo 07 phương thức sau: Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển kết quả thi THPT; Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của ĐH Trà Vinh; Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM; Xét tuyển kết quả dự bị đại học kết hợp với kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp;....