Trường Đại Học Trà Vinh năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Trà Vinh năm 2020

Phương án tuyển sinh trường Đại học Trà Vinh năm 2020 được công bố với 4 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này