Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2023

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân phía Bắc năm 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân là 100 chỉ tiêu, trong đó 50 chỉ tiêu phía Bắc, 50 chỉ tiêu phía Nam.


Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức thành Đại học Kinh tế TPHCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế THCM. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và có hiệu lực từ hôm nay, 4/10.