Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải phía Nam năm 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 với tổng 1.470 chỉ tiêu cơ sở TPHCM. Trong đó, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có chỉ tiêu nhiều nhất - 220 sinh viên.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Bộ Giáo dục giải thích

Bộ Giáo dục giải thích "trường Đại học" và "Đại học"

Những ngày gần đây chủ đề về "trường đại học" và "Đại học" đang được học sinh và sinh viên quan tâm, vậy 2 tên gọi này có gì khác nhau? Cùng lắng nghe Bộ Giáo dục giải thích dưới đây.