Trường Đại Học Bạc Liêu năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Bạc Liêu tuyển sinh theo 4 phương thức với tổng chỉ tiêu là 950 sinh viên. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dao động từ 15 đến 19 điểm.