Trường Đại học Tân Trào năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tân Trào năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Tân Trào tuyển sinh theo các phương thức như sau: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT (học bạ); Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và các năm trước; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập tại trường THPT; Xét tuyển kết hợp quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và 2 môn trong kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ; Xét tuyển căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, đánh giá tư duy 2022 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.