Trường Đại học Tân Trào năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tân Trào năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Tân Trào tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT; Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia; Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và kết quả học tập THPT và Xét tuyển thí sinh người nước ngoài.