Trường Đại học Tân Trào năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tân Trào năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Tân Trào tuyển sinh theo 4 phương thức. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thấp nhất là 15 điểm.